top of page
Zoeken

Nekklachten

Bijgewerkt op: 19 okt. 2022

Pijn aan de nek? Lees hier wat belangrijk is om te weten en ontdek wat u aan de nekklachten zelf kunt doen.


Ernstige aandoeningen uitsluiten


Eerst dienen ernstige aandoeningen uitgesloten te worden. Denk aan de volgende aandoeningen. Per aandoening kunt u lezen wat de kenmerken zijn.


Fractuur

Ouderdom, recent ongeluk (val), corticosteroïden gebruik of osteoporose.


Cervicaal arteriële dysfunctie

Cerebrale vascule symptomen zoals duizeligheid, dubbelzien, misselijkheid, overgeven, zwakte van de ledematen en papillaire afwijkingen.


Wervelkolombeschadiging of cervicale myopathie

Neurologische symptomen in beide beide armen en/of benen zoals gevoelloosheid, krachtverlies, of incontinentie.


Infectie

Symptomen van infectie (e.g. koorts of nachtelijk zweten), risicofactoren voor infectie (e.g. open wond, intraveneus drugsgebruik en blootlegging aan overdrage ziektes.


Kwaadaardige tumoren

Kanker in de voorgeschiedenis, geen verbetering na vier weken fysiotherapie, onverklaarbaar gewichtverlies, leeftijd ouder dan 50 jaar, slikproblemen, hoofdpijn en overgeven.


Systemische ziektes (herpes zoster, spondylitis ankylosis, rheumatoïde artritis)

Hoofdpijn, koorts, brandende pijn of jeuk.


Anamnese


Om inzicht te kijken in uw nekklachten en een persoonlijk behandelplan te maken, dienen de volgende dingen uitgevraagd te worden:Neurologische toetsen kunnen gebruikt worden om te kijken in welke mate de zenuwen betrokken zijn bij de nekklachten.

 • Beschrijving van de pijn

 • Neurologische symptomen

 • Beperkingen tijdens activiteiten en participatie

 • Beloop

 • Werk

 • Prognostische factoren

 • En psychosociale factoren


Testen


Neurologische toetsen kunnen gebruikt worden om te kijken in welke mate de zenuwen betrokken zijn bij de nekklachten.


Te beginnen met:

 • Spurling

 • Tractie/distractie toets

Indien een van deze twee testen positief is, is er sprake van nek pijn graad III. Graad III betekent nekpijn met een neurologisch component.


Indien beide toetsen negatief zijn, kan een toets ter controle gedaan worden of er echt zenuwen bij betrokken zijn:

 • ULTT (plexus brachialis en de n. medianus)

Indien de ULTT negatief is, is het zeer onwaarschijnlijk dat een neurologisch component betrokken is bij de nekpijn.


Nu kan worden bepaald of u onder nekpijn graad I of II valt:

If this test is negative you can be sure there is no neurological component to the neck pain.

Now you can determine if it is neck pain grade I or II:

 • Nekpijn graad I: bijna geen invloed op het dagelijks leven

 • Nekpijn graad II: significante invloed op het dagelijks leven


Profielen


Op basis van de nekpijngraad, beloop en de aanwezigheid van psychosociale factoren zijn er vier profielen te maken.


Profiel A

Nekpijngraad I en II met een natuurlijk beloop.


Profiel B

Nekpijngraad I en II met afwijkend beloop (geen vermindering van pijn en geen toename van activiteiten binnen zes weken).


Profiel C

Nekpijngraad I en II met een afwijkend beloop (geen vermindering van pijn en geen toename van activiteiten binnen zes weken) én dominante psychosociale factoren.


Profiel D

Nekpijngraad III met neurologische symptomen.


Behandeling


Elk profiel heeft zijn eigen behandeling.


Profiel A: graad I/II, normaal beloop


Informatie en advies

 • Pijn verdwijnt gebruikelijk binnen zes weken en u kunt vanzelf meer activiteiten weer oppakken.

 • Nekpijn is niet schadelijk en de pijn is niet te relateren aan het beschadigen van de nek.

 • Het beste is om zo actief mogelijk te blijven. Een actieve levenswijze is snelste methode om van de nekpijn af te komen.

 • De nek extra rust geven is contraproductief en zal het herstelproces slechts vertragen.

Additieve therapie bij werkgerelateerde pijn

Als de pijn optreedt bij uw werk, dienen de volgende twee aspecten te worden besproken:

 • Risicofactoren voor het in stand houden van de nekklachten moeten besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan repetitief werk of langdurig zitten. Dit zijn factoren die de nekklachten kunnen verergeren.

 • Bij werkverzuim kan een arboarts ingeschakeld worden.

Conclusie

 • Normaal gesproken heeft u niet meer dan drie behandelingen nodig.


Profiel B: nekpijn graad I/II, afwijkend beloop


Informatie en advies

 • Advies is hetzelfde als bij profiel A

Oefeningen

 • Oefentherapie

 • Mobiliserende technieken uitgevoerd door een fysiotherapeut

Te overwegen behandelvormen als er te weinig vooruitgang is:

 • Cervicaal kussen;

 • Cognitieve gedragstherapie;

 • Kinesiotape voor pijnvermindering op de korte termijn

 • Massage

 • Warmte of koude therapie

 • Aanpassingen op het werk zodat het werk minder belastend is voor de nek. Denk bijvoorbeeld aan het werk minder repetitief of zwaar maken met voldoende afwisseling.

De volgende behandelvormen worden ook gebruikt, maar er is wel discussie over de wetenschappelijke onderbouwing hiervan:

 • Dry needling;

 • Elektrotherapie;

 • Ultrasound/shockwave;

 • En lasertherapie.


Einde van het behandeltraject

 • Evaluatie van de vooruitgang aan de hand van de volgende meetinstrumenten: NPRS en de PSK. Dit zijn lijsten waarop u de mate van pijn in cijfers kan benoemen;

 • Beëindig het behandeltraject zodra de doelen behaald zijn of als er geen vooruitgang geboekt wordt binnen zes weken;

 • Indien de behandelingen niet geholpen helpen, kunnen we de mogelijkheid bespreken van het inroepen van een dokter of een andere specialist.

Profiel C: nekpijn graad I/II met een afwijkend beloop en met psychosociale factoren


Informatie en advies

 • De behandeling zal vooral ingaan op de invloed van prognostische factoren als ziekteperceptie, wijze van omgaan met klachten, stress en bewegingsangst. Deze prognostische factoren kunnen namelijk het herstel in de weg staan.

Aanbevolen additieve therapie

 • Zelfde als profiel B met extra aandacht op de prognostische factoren.

Betwiste therapie

 • Zelfde als profiel B

Additieve therapie in het geval van werkgerelateerde pijn

 • Zelfde als profiel B

Einde van het behandeltraject

 • Zelfde als profiel B


Profiel D: nekpijn graad III (nekpijn met neurologische symptomen)


Bij profiel D kan fysiotherapie uitkomst bieden, maar omdat het om neurologische symptomen gaat, is het belangrijk om het verloop in de tijd goed in de gaten te houden.


Advies

Zelfde als profiel plus de volgende informatie in het achterhoofd houden:

 • Neurologische symptomen in de arm gaan gebruikelijk weer over binnen zes weken

 • Een actieve levensstijl en een actieve wijze van omgaan met de klacht, zal het herstel ten goede komen.

Geadviseerde additieve therapie

Zelfde als profiel B plus extra aandacht voor een actieve copingstijl.


Te overwegen therapie in het geval van weinig verbetering:

Zelfde als profiel B plus:

 • combinatie van cervicale en thoracale mobilisatie met mobiliserende oefeningen tegen de neurologische symtomen.

Betwiste therapie

Zelfde als profiel B


Beëindiging van het behandeltraject Zelfde als bij profiel B, plus een raadplegen van een huisarts als er geen verbetering optreedt binnen zes weken na het ontstaan van de klachten.Oefeningen


Tegen nekklachten kunt de volgende componenten van bewegen oefenen:

 • Lenigheid

 • Spierlengte

 • Krachtuithoudingsvermogen

Lenigheid


Lenigheid in de nek wil zeggen in welke mate de nekgewrichten in de eindstand kunnen komen.


Flexie: Hoofd naar achteren buigen

Ga rechtop zitten op bijvoorbeeld een kruk of een stoel. Het beste is om niet op een kussen te zitten, maar op een harde ondergrond. De voeten zijn plat op de grond geplaatst met twee vuistbreedtes afstand tussen de voeten. De handen mag je laten rusten op de bovenbenen.

Strek eerst de nek goed uit alsof iemand je aan een touwtje omhoog trekt.

Probeer het hoofd zo ver mogelijk in de nek te leggen. Probeer het naar achteren bewegen zo rustig en geleidelijk mogelijk te doen. Visualiseer dat u de beweging wervel voor wervel maakt.

Houd de eindpositie drie secondes vast en beweeg dan terug naar de beginpositie.


Herhaal deze oefening drie keer en houdt de eindstand drie secondes vast.

Ter variatie zou u deze oefening ook kunnen doen met uw mond open. Dit geeft net weer andere rek.


Extensie: Hoofd naar voren buigen

Let op uw houding dat u nog steeds mooi recht op zit. Haal diep adem en bij het uitademen het hoofd langzaam voren buigen; wervel voor wervel. Ervaar de zwaartekracht van uw hoofd. Als uw hoofd niet verder komt met de zwaartekracht probeert u met spierkracht het laatste stukje uw nek in de eindstand te brengen door te proberen uw kin tegen de borst te drukken. Hierbij voelt u de nekwervels buigen maar tegelijkertijd ook naar achteren gaan.

Beweeg geleidelijk weer terug naar de uitgangspositie.


Herhaal deze oefening drie keer en houdt de eindstand drie secondes vast.


Lateroflexie: Hoofd opzij bewegen

Vanuit rechtop zitten brengt u langzaam maar geleidelijk uw rechter oor op uw rechter schouder. Het oor zal u nooit daadwerkelijk op de schouder kunnen leggen, want bij deze oefening moet u uw schouder ook omlaag houden. Het is ook belangrijk dat u uw hoofd niet naar voren brengt maar netjes boven de schouders houdt.


Herhaal deze oefening drie keer eerst bij de ene schouder voordat u doorgaat naar de andere schouder.

Spierlengte


Nekklachten worden vaak veroorzaakt door te veel spanning in de nekspieren. De spanning in de nekspieren zorgt er ook voor dat de nekspieren constant zich samentrekken en daarom korter worden.


Met rekoefeningen kan de spierlengte in de volgende nekspieren vergroot worden.


Trapezius

De monnikkapspier heet officieel de trapezius. De trapezius vormt een grote ruit op de rug en de nek en kan voor veel spanning in die regio zorgen.


Ga zitten op een kruk of een stoel zonder kussen. Plaats uw rechter hand met de handpalm naar beneden op de zitting. Hierdoor zet u uw arm vast.

Beweeg nu langzaam uw hoofd richting de schouder en zoek de rek op in de rechter monnikapspier.


Herhaal dezelfde rekoefening aan de linker kant van de trapezius. Wel eerst rechts afmaken volgens de onderstaande parameters eer u doorgaat met links.


 • Houdt de rek 30 secondes vast

 • Herhaal de rekoefening zo vaak mogelijk. 5 Series zou mooi zijn.

 • Probeer de rekoefening er niet snel doorheen te drukken. Als je het doet; doe het goed

Levator Scapula

De levator scapula is een dunne spier die vanaf achter de oren helemaal doorloop over de nek naar schouder.


U kunt de levator scapula rekken door weer op een kruk of stoel te gaan zetten. Nu plaatst u uw rechter hand over de schouder tussen de schouderbladen. Breng uw hoofd naar voren en links. U beweegt uw kin als het ware naar uw linker oksel.


Herhaal dezelfde rekoefening voor de linker levator scapula. Wel eerst rechts afmaken volgens de onderstaande parameters eer u doorgaat met links.


 • Houdt de rek 30 secondes vast

 • Herhaal de rekoefening zo vaak mogelijk. 5 Series zou mooi zijn.

 • Probeer de rekoefening er niet snel doorheen te drukken. Als je het doet; doe het goed


Krachtuithoudingsvermogen


Als je krachtuithoudingsvermogen oefent voor de nek, zal je beter in staat zijn om kromlopen te verminderen.