Zoeken

Nek

Bijgewerkt op: 5 dagen geleden

Last van de nek? Lees hier wat belangrijk is om te weten en ontdek wat u aan de nekklachten zelf kunt doen.


Ernstige aandoeningen uitsluiten


Eerst dienen ernstige aandoeningen uitgesloten te worden. Denk aan de volgende aandoeningen. Per aandoening kunt u lezen wat de kenmerken zijn.


Fractuur

Ouderdom, recent ongeluk (val), corticosteroïden gebruik of osteoporose.


Cervicaal arteriële dysfunctie

Cerebrale vascule symptomen zoals duizeligheid, dubbelzien, misselijkheid, overgeven, zwakte van de ledematen en papillaire afwijkingen.


Wervelkolombeschadiging of cervicale myopathie

Neurologische symptomen in beide beide armen en/of benen zoals gevoelloosheid, krachtverlies, of incontinentie.


Infectie

Symptomen van infectie (e.g. koorts of nachtelijk zweten), risicofactoren voor infectie (e.g. open wond, intraveneus drugsgebruik en blootlegging aan overdrage ziektes.


Kwaadaardige tumoren

Kanker in de voorgeschiedenis, geen verbetering na vier weken fysiotherapie, onverklaarbaar gewichtverlies, leeftijd ouder dan 50 jaar, slikproblemen, hoofdpijn en overgeven.


Systemische ziektes (herpes zoster, spondylitis ankylosis, rheumatoïde artritis)

Hoofdpijn, koorts, brandende pijn of jeuk.


Anamnese


Om inzicht te kijken in uw nekklachten en een persoonlijk behandelplan te maken, dienen de volgende dingen uitgevraagd te worden:Neurologische toetsen kunnen gebruikt worden om te kijken in welke mate de zenuwen betrokken zijn bij de nekklachten.

 • Beschrijving van de pijn

 • Neurologische symptomen

 • Beperkingen tijdens activiteiten en participatie

 • Beloop

 • Werk

 • Prognostische factoren

 • En psychosociale factoren


Toetsen


Neurologische toetsen kunnen gebruikt worden om te kijken in welke mate de zenuwen betrokken zijn bij de nekklachten.


Te beginnen met:

 • Spurling

 • Tractie/distractie toets

Indien een van deze twee testen positief is, is er sprake van nek pijn graad III. Graad III betekent nekpijn met een neurologisch component.


Indien beide toetsen negatief zijn, kan een toets ter controle gedaan worden of er echt zenuwen bij betrokken zijn:

 • ULTT (plexus brachialis en de n. medianus)

Indien de ULTT negatief is, is het zeer onwaarschijnlijk dat een neurologisch component betrokken is bij de nekpijn.


Nu kan worden bepaald of u onder nekpijn graad I of II valt:

If this test is negative you can be sure there is no neurological component to the neck pain.

Now you can determine if it is neck pain grade I or II:

 • Nekpijn graad I: bijna geen invloed op het dagelijks leven

 • Nekpijn graad II: significante invloed op het dagelijks leven


Analyse


Op basis van de nekpijngraad, beloop en de aanwezigheid van psychosociale factoren zijn er vier profielen te maken.


Profiel A

Nekpijngraad I en II met een natuurlijk beloop.


Profiel B

Nekpijngraad I en II met afwijkend beloop (geen vermindering van pijn en geen toename van activiteiten binnen zes weken).


Profiel C

Nekpijngraad I en II met een afwijkend beloop (geen vermindering van pijn en geen toename van activiteiten binnen zes weken) én dominante psychosociale factoren.


Profiel D

Nekpijngraad III met neurologische symptomen.


Behandeling


Elk profiel heeft zijn eigen behandeling


Profiel A: graad I/II, normaal beloop


Informatie en advies

 • Pijn verdwijnt gebruikelijk binnen zes weken en u kunt vanzelf meer activiteiten weer oppakken.

 • Nekpijn is niet schadelijk en de pijn is niet te relateren aan het beschadigen van de nek.

 • Het beste is om zo actief mogelijk te blijven. Een actieve levenswijze is snelste methode om van de nekpijn af te komen.

 • De nek extra rust geven is contraproductief en zal het herstelproces slechts vertragen.

Additieve therapie bij werkgerelateerde pijn

Als de pijn optreedt bij uw werk, dienen de volgende twee aspecten te worden besproken:

 • Risicofactoren voor het in stand houden van de nekklachten moeten besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan repetitief werk of langdurig zitten. Dit zijn factoren die de nekklachten kunnen verergeren.

 • Bij werkverzuim kan een arboarts ingeschakeld worden.

Conclusie

 • Normaal gesproken heeft u niet meer dan drie behandelingen nodig.


Profiel B: nekpijn graad I/II, afwijkend beloop


Informatie en advies

 • Advies is hetzelfde als bij profiel AAdvise is the same as profile A;

Oefeningen


 • Exercise therapy;

 • Mobilization carried out by physical therapist;

To consider in case there is too little improvement

 • Cervical pillow;

 • Cognitive behavior therapy;

 • Kinesiotape (if pain is trauma related) for temporary pain relieve;

 • Massage (only in combination with other therapy like exercises) for temporary pain relieve;

 • Warmth or cold therapy (only in combination with other therapy like exercises);

 • And working place interventions if the pain is work related.

Dissuaded therapy:

 • Dry needling;

 • Electrotherapy;

 • Ultrasound/shockwave;

 • And laser.

Additional therapy in case of work related pain:

 • Consult a company doctor.

Conclusion

 • Evaluate the progress. Preferably with NPRS and PSK;

 • End treatment as soon your goals are achieved or in case there is no improvement within six weeks;

 • If the treatment did not help, let us discuss the potential of a doctor.

Profile C: neck pain grade I/II with disturbed course and psychosocial factors

Information and advice

 • Treatment should be focused on prognostic factors like illness believe, coping, depression, stress or fear of movement (kinesiophobia) which can be related to delayed recovery;

 • And advice is the same as profile A.

Recommended additional therapy

 • Same as profile B plus extra focus on coping.

Dissuaded therapy

 • Same as profile B

Additional therapy in case of work related pain

 • Same as profile B

Conclusion

 • Same as profile B

Profile D: neck pain grade III (neck pain with neurological symptoms)

Physical therapy could help, but because there are neurological symptoms it is important to keep track of a timeline.

Advice

Same advice as profile B plus:

 • Neurological symptoms in arm will normally fade away;

 • Active lifestyle and active coping are beneficial for recovery.

Recommended additional therapy

Same as profile B plus extra focus on coping.

Considerable therapy in case of low effect

Same as profile B plus:

 • combination of cervical and/or thoracic mobilization met nerve mobilization exercises

Dissuaded therapy

 • Same as profile B

Additional therapy in case of work related pain

 • Same as profile B

Conclusion Same as profile B, plus in case of no decrease of pain or limitations and no increase of activities within six weeks, contact a doctor.


1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven